Przedszkole w Wielkich Walichnowach

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Polskim Gronowie
Uwaga 

Rodzice dzieci urodzonych w latach 2011 – 2013 , które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Polskim Gronowie składają deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2017/2018. Termin składania deklaracji 23.03.2017 – 29.03.2017. Deklarację można pobrać u wychowawców grup przedszkolnych. Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszych oddziałach w roku szkolnym 2017/2018

 W dniach 30.03.2017 – 14.04.2017 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do  oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Polskim Gronowie na rok szkolny 2017/2018 . 

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci do naszych oddziałów na rok szkolny 2017/2018 prosimy o pobranie w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio od wychowawców wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Polskim Gronowie , wypełnienie i dostarczenie do naszej placówki.

w godz. 7.30 - 15.00 od poniedziałku do piątku   

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2017
 > ZARZĄDZENIE NR 44/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW <